Passend Onderwijs

Er zijn leerlingen die een leerbeperking hebben of moeite hebben met bepaalde (studie)vaardigheden. Het beleid van het JFC is erop gericht om deze leerlingen aan te spreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen.

Voor het Passend Onderwijs heeft het JFC een Onderwijsondersteuningsplan opgesteld. 

Wilt u uw zoon/dochter met (een) speciale ondersteuningsbehoefte(n) aanmelden op onze school, dan vragen wij u een afspraak te maken met de zorgcoördinator. In een gezamenlijk gesprek bespreken wij dan of onze school uw zoon/dochter kan bieden wat hij/zij nodig heeft.

Onze zorgcoördinatoren kunt u bereiken per mail of via 0342-491469:

Maatschappelijk werk

Sociale problemen op school of thuis kunnen leerlingen in het leren belemmeren. In overleg met de mentor en stafdocent/afdelingsleider kan kortdurende hulp zinvol zijn. De zorgcoördinator maakt dan een afspraak met de maatschappelijk werker. Uiteraard neemt de maatschappelijk werker contact op met de ouders en kunnen er gesprekken volgen met leerling en ouders samen.
Niet alle problemen komen in aanmerking voor deze vorm van hulp. Als de hulpvraag complex is en langdurige hulp nodig zal zijn, verwijst het ZAT in de meeste gevallen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Natuurlijk kunt u als ouder ook rechtstreeks contact opnemen met uw huisarts, het CJG of de Gespreksvoerders Jeugd.

Orthopedagoog

In de school maken we gebruik van een orthopedagoog. Zij helpt leerlingen o.a. met leerstrategieën en biedt ondersteuning bij leerproblemen.