ISK Barneveld

Sinds 2016 kent Barneveld een Internationale Schakelklas (ISK). Met ingang van schooljaar 2018 2019 zal het ISK gehuisvest worden in het JFC.

Ook de ISK kent een zorgstructuur, die tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met de ondersteuning zoals die beschreven wordt in de pagina's onder Passend Onderwijs. Het verschil zit vooral in de grootte van de school en het team.  

Er kunnen in de eerste en tweede lijn bijvoorbeeld meer van de hierboven beschreven taken verenigd zijn één persoon.

Tegelijkertijd zijn ook op de ISK in de derde lijn grotendeels dezelfde disciplines actief als op het JFC. Hetzelfde geldt voor de zorg in de vierde lijn.

Voor komend jaar zal de ISK zo veel mogelijk aanhaken bij de bestaande zorgstructuur op het JFC. Doel is uiteindelijk de ISK zo goed mogelijk te laten integreren in het JFC, ook als het gaat om zorg.

Verdere informatie over de ISK