Plusvak Presentatie & Creatie

Ben jij geïnteresseerd in creatieve beroepen of in beroepen waar je met mensen omgaat? Wil je later werken met kinderen, ouderen en/of mensen met een beperking? Bij Presentatie & Creatie leer je activiteiten organiseren en jezelf presenteren.

In de brugklas zal de aandacht liggen op leren presenteren en zelf creëren.  In de tweede klas ga je aan de slag met 'Film in je vak' je gaat filmpjes maken om mede leerlingen de lesstof (nog een keer) uit te leggen. Op deze manier krijgen leerlingen een unieke kans zich op cultureel en kunstzinnig vlak te ontwikkelen en hun ideeën vorm te geven. Je leert hier hoe je goed moet filmen en monteren. In klas drie ga je dit verder verdiepen.

De vaardigheden die je hier leert kun je later bijvoorbeeld gebruiken als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, medewerker jeugdzorg en sociaal-maatschappelijk dienstverlener. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan styling, design en vormgeving. Daarmee kun je bijvoorbeeld verder in de richtingen: (media-) vormgeving, productontwerp en -presentatie en mode.