Aanmelden overige leerjaren 

Aanmelding voor hogere leerjaren gaat via de afdelingsleider van het betreffende leerjaar.

De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Van mavo-4 (vmbo-4 GT) naar havo-4

(de volgende toelatingseisen gelden bij overstap):
 1. Geen onvoldoendes op de vmbo eindlijst.
 2. Het gemiddelde van de examenvakken is minstens 6.8.
 3. Docenten geven een positief advies.
 4. Examen gedaan in wiskunde.
 5. Maximaal één nieuw vak in het havo 4-vakkenpakket.
  1. BSM, BEC, MW en O&O worden niet als nieuw vak aangemerkt.
  2. DU, FA, NA, SK en EC kunnen in principe niet als nieuw vak worden opgenomen.
 1. Eindcijfer voor wiskunde is minimaal 8,0 bij keus voor WB.

In overleg met de sectie wordt het ontbrekende vak zelfstandig bijgespijkerd m.b.v. een lespakket en wordt er voor wiskunde een "overbruggingssupplement" doorgewerkt.

Procedure

 1. voorlichting vindt plaats in vmbo-2 en 3 door de decaan
 2. informatieavond in januari voor potentiële overstappers vmbo naar havo
 3. leerling meldt zich - zo mogelijk voor 1 april - aan bij decaan havo.

Bij aanmelding inleveren:
a. Een ingevuld aanmeldformulier (1)
b. Een motivatiebrief (2)
c. Een recente cijferlijst
d. Een ingevuld havo-keuzeformulier

Wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, beslist de toelatingscommissie. De commissie bestaat uit de decaan mavo en havo, afdelingsleiders mavo en havo-4. Definitieve toelating vindt plaats uiterlijk na de uitslag van het 2e tijdvak.

(1) Geldt niet voor JFC-leerlingen.
(2) De korte motivatiebrief gaat over de volgende punten:

 • Wie ben je?
 • Wat is je schoolloopbaan tot nu toe?
 • Wat is je motivatie om havo te gaan doen?
 • Hoe denk je de havo succesvol te doorlopen?