Schoolgids

Binnen dit websitedeel vindt u informatie over de opdracht en de doelstellingen van de school en over allerlei praktische zaken.

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken in te lichten.
Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant genoeg zijn om te weten.

In deze gids vertellen wij u wie we zijn, waar we voor staan en hoe wij samen met u en de leerlingen willen werken. Centraal in onze school staat de leerling. Die moet zich goed en veilig voelen. Dat is de basis van goed en eigentijds onderwijs. Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van elke leerling en we willen uw kind daarom graag leren kennen. De relatie die we met hen aangaan, is gebaseerd op vertrouwen. Daarom maken we de leerling mede-eigenaar van zijn (of haar) leerproces en medeverantwoordelijk voor wat er op school gebeurt. Dat is belangrijk, want zo worden leerlingen sterker en kunnen zij zich straks beter handhaven in onze maatschappij.

Onderwijs volgen is namelijk meer dan alleen een diploma halen. Mogelijkheden tot ontplooiing, een enthousiasmerende werksfeer en respect voor elkaar zijn aspecten waaraan wij veel waarde hechten.

Wat is er mooier dan met jonge mensen te mogen werken, ze te helpen groeien en te zien hoe ze zich ontwikkelen? Elk kind is uniek, maar alleen met elkaar kom je tot bloei. Als medewerkers van het JFC halen we de inspiratie hiervoor uit de boodschap van het Evangelie. De Bijbel vormt daarbij ons baken. Onze koers is toekomstgericht, waarbij we ons bewust zijn van onze kwetsbaarheid, maar ook van Gods genade.