Gebedsgroep voor ouders

“De waarde van gebed is niet in de eerste plaats dat God ons zal verhoren, maar dat wij God uiteindelijk zullen verstaan.”

De gebedsgroepen voor ouders komen eens per maand samen in Barneveld en Voorthuizen.

Op deze ochtenden bidden wij voor allerlei zaken betreffende de school. Enkele voorbeelden van gebedspunten zijn: excursies, examens, proefwerken, het schoolteam, vieringen van feestdagen, docenten en leerlingen. Wij bidden met elkaar, omdat de Bijbel ons leert en oproept om onze problemen, zorgen, verlangens, vreugdes en bovenal onze dank aan de Here God bekend te maken. Wij willen ieder van harte welkom heten die tijd vrij kan maken om samen te bidden voor de school. Mocht u meer willen weten, dan kunt u mailen naar gebedsgroepjfc@gmail.com of bellen naar Alinda Rutgers, tel: 0342-492240.

Wij kunnen dan ook de data en de locaties doorgeven.