Sponsoring

Het komt soms voor dat scholen gebruik maken van sponsorgelden om kosten in het onderwijs te bestrijden. Het bestuur van het JFC heeft besloten zich aan te sluiten bij het door de minister en de  besturenorganisaties gesloten convenant over sponsorgelden. Klik hier voor het convenant.

Dit houdt een zeer voorzichtig beleid in met betrekking tot het accepteren van sponsorgelden. Er is afgesproken dat de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft inzake acceptatie van eventuele sponsorgelden.